UTHYRNINGSPOLICY

Vi annonserar lediga lägenheter på vår webbsida där även intresseanmälan görs. Intresseanmälningar kan bara göras på de lediga lägenheter som finns utlagda på webbsidan.

För att en intresseanmälan ska kunna registreras måste man finnas med i vår bostadskö. Platsen i bostadskön måste aktualiseras varje år.

För att kunna registrera sig i bostadskön och teckna hyresavtal ska man ha fyllt 18 år.

Anmärkningskontroll görs innan kontrakt skrivs. Den får inte påvisa betalningsanmärkningar och skulder från de senaste 12 månaderna, skuldsaneringar eller andra för boendet negativa referenser. Hyresskulder accepteras inte. Individuella prövningar kan i vissa fall göras.

Inkomstuppgift ska lämnas in av den sökande. Som allmän riktlinje gäller att disponibel inkomst ska överstiga dubbla månadshyran och vara regelbunden för minst sex månader framåt. Som inkomst räknas inkomst av förvärvsarbete, pension, kapital, underhållsbidrag, barnbidrag, A-kassa eller motsvarande, studielån, bostadsbidrag/bostadstillägg och etableringsersättning.

Referenser från tidigare hyresvärd/-ar kan komma att begäras.

Borgensman kan i undantagsfall godkännas som säkerhet, denne ska då uppfylla samma krav som ställs på den sökande.

Förtur kan ges till person som fått anställning i kommunen och som tänker bosätta sig här men saknar bostad.

Det första erbjudandet lämnas till de sökande med högst köpoäng. Erbjudande om lägenhet ges till 1 – 5 sökande i taget.

Hyresgästen ansvarar för att teckna hemförsäkring.

Den som erbjuds lägenhet får kontaktuppgift till den som kommer att visa lägenheten.

Vid byte inom beståndet har man en (1) månads uppsägningstid.

Vid flytt till särskilt boende har man två (2) månaders uppsägningstid.

När man skrivit lägenhetskontrakt tappar man sin köplats. Vill man ställa sig i kö igen efter att man fått en lägenhet börjar inte kötiden räknas förrän efter ett (1) år från kontraktsdatum.

Antal boende personer enligt Boverkets rekommendationer är högst 3 i en 1 rok, 4 i en 2 rok, 5 i en 3 rok, 6 i en 4 rok och 8 i en 5 rok.